-
 
 
 
 
KANALISERING
 
Kanalisering er å gi deg svarene hvis du har spørsmålene.
Selv uten spørsmål kan jeg gi deg svarene fordi jeg er født med denne evnen til å ta imot en større viten fra det høyeste lyset.
 
Ved å spørre om dine problemer eller det du lurer på og få svar gjennom meg som kanal, vil jeg kunne hjelpe deg til å få orden på livet ditt, se ting klarere og få større forståelse for ting som ser vanskelig ut for deg.
 
Vi kan også gå tilbake til tidligere liv.
 
Jeg ser dypt i deg og dine problemer og behov.
Derfor kan jeg hjelpe deg videre på din vei sånn at gleden i deg kan vokse seg sterkere og du kan føle tilfredshet, ro og harmoni.
 
Kanalisering kan også tas over telefon.