-
 
 
 
 
  KLARSYNT
 
Klarsynet mitt bruker jeg sammen med kanalisering. Når jeg kanaliserer skriver jeg ned det jeg får, andre ganger trenger jeg å bruke klarsynet for å se steder, mennesker eller dyr, for å kunne hjelpe på beste måte.
 
Hjelper deg å finne feks bortkomne dyr.
 
Kan også tas over telefon.