-
 
 
 
 
       KONTAKT
 
Eva-Lill Larsen
Gladsvei 20
0489 Oslo
Tel 90 16 90 20
Ring eller send sms.
 
NB: Timebestilling både for fremmøte
og for telefonkonsultasjon.
 
Kollektivtransport: 12-trikken til Kjelsås. Gå av på holdeplassen Gladsvei.