-
 
 
 
 
PRISER OG VARIGHET
 
 
Kanalisering
 
Klarsynt
 
Medium
 
Healing
 
Reisen
 
Dyretolkning
 
 
Ta kontakt på 90 16 90 20 for nærmere informasjon.