top of page

KANALISERING

Kanalisering er å gi deg svarene hvis du har spørsmålene.

Selv uten spørsmål kan jeg gi deg svarene fordi jeg er født med denne evnen til å ta imot en større viten fra det høyeste lyset.

Ved å spørre om dine problemer eller det du lurer på og få svar gjennom meg som kanal, vil jeg kunne hjelpe deg til å få orden på livet ditt, se ting klarere og få større forståelse for ting som ser vanskelig ut for deg.

Vi kan også gå tilbake til tidligere liv.

Jeg ser dypt i deg og dine problemer og behov.

Derfor kan jeg hjelpe deg videre på din vei sånn at gleden i deg kan vokse seg sterkere og du kan føle tilfredshet, ro og harmoni.

Kanalisering kan også tas over telefon.

bottom of page