top of page

         REISEN

Reisen inn i våre innerste følelser.

Man får bearbeidet gamle følelser som har satt seg fast i kroppen fra barndom og oppvekst, og som stenger oss fra å gå videre i livet. Når du får bearbeidet gamle traumer eller lignende, blir du mer den du egentlig er, uten å ta med deg gammel uforløst sorg, sinne og nag.

Det å bli sittende fast i et mønster, gjør at vi kan oppleve samme problemer om igjen og om igjen med samme type mennesker som vi syntes vi har lært nok av. Vi vil videre i livet, oppleve utvikling, slippe å gå i samme spor eller sirkel.

Denne behandlingen kan virke både psykisk og fysisk.

bottom of page